Teknopark Sayılarla Teknopark

Yıllara Göre Firma Sayısı
Yıllar 2007 2007 2018
Firma Sayisi 5 40 122
Yıllara Göre Kullanılan Alan(m2)
Yıllar 2006 2007 2018
Kullanılan Alan(m2) 100 600 1682
Yıllara Göre Proje Sayıları
Yıllar 2006 2010 2018
Devam Eden 0 1 5
Tamamlanan 20 65 100