Personel Sayılarla Pesonel Dağılımları

0

TOPLAM PERSONEL

0

AKADEMİK

0

İDARİ

0

SÜREKLİ İŞÇİ
Personel Dağılımı
Tür Personel Sayısı
İdari 939
Sürekli İşçi 599
Akademik 1271
Akademik Ünvan Bazlı Personel Dağılımı

Akademik Ünvan Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim - Öğretim Planlamacısı
Personel Sayıları 132 122 317 278 388 0 0
İdari Görev Bazlı Personel Dağılımı

Tür Genel İdare Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Avukatlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Dini Hizmetler Sözleşmeli İdari Personel
Personel Sayıları 354 44 4 84 252 1 222
Akademik Birim ve Unvan Bazlı Personel Sayıları

Akademik Birim Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim - Öğretim Planlamacısı
Ziraat Fakültesi 4 5 7 0 6 0 0
Gümüşova Meslek Yüksekokulu 1 1 2 10 0 0 0
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 9 11 21 9 21 0 0
İşletme Fakültesi 9 8 20 0 20 0 0
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0 3 15 0 0 0
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi 2 2 11 0 6 0 0
Akçakoca Meslek Yüksekokulu 0 0 4 21 0 0 0
Eğitim Fakültesi 7 9 30 0 18 0 0
Hukuk Müşavirliği 0 0 0 0 0 0 0
Orman Fakültesi 16 14 17 7 14 0 0
Mühendislik Fakültesi 20 15 51 5 50 0 0
Teknik Eğitim Fakültesi 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 0 0 1 0 0
Güzel Sanatlar Enstitüsü 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu 0 0 3 9 0 0 0
Fen Edebiyat Fakültesi 17 20 35 2 29 0 0
Rektörlük 0 0 0 64 0 0 0
Düzce Meslek Yüksekokulu 0 2 8 35 0 0 0
İlahiyat Fakültesi 3 2 11 4 7 0 0
Araştırma ve Uygulama Hastanesi 0 0 0 0 0 0 0
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 1 1 2 21 0 0 0
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 1 0 0
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 4 0 0
Spor Bilimleri Fakültesi 1 3 9 2 3 0 0
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 1 18 5 14 0 0
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 0 1 8 0 0 0
Ormancılık Meslek Yüksekokulu 0 0 4 1 0 0 0
Genel Sekreterlik 0 0 0 0 0 0 0
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 0 2 5 1 4 0 0
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 31 3 0 0
Çilimli Meslek Yüksekokulu 0 1 1 7 0 0 0
Gölyaka Meslek Yüksekokulu 0 1 2 20 0 0 0
Tıp Fakültesi 40 24 52 1 187 0 0