Personel Sayılarla Pesonel Dağılımları

0

TOPLAM PERSONEL

0

AKADEMİK

0

İDARİ

0

SÜREKLİ İŞÇİ
Personel Dağılımı
Tür Personel Sayısı
İdari 934
Sürekli İşçi 592
Akademik 1287
Akademik Ünvan Bazlı Personel Dağılımı

Akademik Ünvan Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim - Öğretim Planlamacısı
Personel Sayıları 140 131 313 278 386 0 0
İdari Görev Bazlı Personel Dağılımı

Tür Genel İdare Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Avukatlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Dini Hizmetler Sözleşmeli İdari Personel
Personel Sayıları 349 45 5 82 250 1 226
Akademik Birim ve Unvan Bazlı Personel Sayıları

Akademik Birim Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim - Öğretim Planlamacısı
Ziraat Fakültesi 4 7 7 0 6 0 0
Gümüşova Meslek Yüksekokulu 1 1 2 11 0 0 0
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 9 12 19 9 21 0 0
İşletme Fakültesi 9 8 20 0 20 0 0
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0 3 15 0 0 0
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi 2 3 10 0 6 0 0
Akçakoca Meslek Yüksekokulu 0 0 4 21 0 0 0
Eğitim Fakültesi 9 12 26 2 18 0 0
Hukuk Müşavirliği 0 0 0 0 0 0 0
Orman Fakültesi 16 14 16 6 16 0 0
Mühendislik Fakültesi 20 19 49 5 47 0 0
Teknik Eğitim Fakültesi 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 0 0 1 0 0
Güzel Sanatlar Enstitüsü 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu 0 0 3 8 0 0 0
Fen Edebiyat Fakültesi 19 18 37 2 27 0 0
Rektörlük 0 0 0 64 0 0 0
Düzce Meslek Yüksekokulu 0 2 8 35 0 0 0
İlahiyat Fakültesi 3 1 13 4 8 0 0
Araştırma ve Uygulama Hastanesi 0 0 0 0 0 0 0
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 1 2 2 21 0 0 0
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 1 0 0
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 4 0 0
Spor Bilimleri Fakültesi 2 3 9 2 4 0 0
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 1 18 5 12 0 0
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 0 1 7 0 0 0
Ormancılık Meslek Yüksekokulu 0 0 4 1 0 0 0
Genel Sekreterlik 0 0 0 0 0 0 0
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1 1 5 1 4 0 0
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 31 3 0 0
Çilimli Meslek Yüksekokulu 0 1 1 7 0 0 0
Gölyaka Meslek Yüksekokulu 0 1 2 20 0 0 0
Tıp Fakültesi 42 25 54 1 188 0 0