BAP Sayılarla Bilimsel Araştırma Proje Dağılımları

Bilimsel Etkinliklere Katılım

Yıllar 2006 2016 2017
Ayrılan Bütçe
Kullanılan Bütçe
Bütçe Kullanım Oranı
1.000.000,00 ₺
900.000,00 ₺
90 %
27.412.018,00 ₺
26.618.685,00 ₺
97,3 %
24.456.508,00 ₺
22.074.161,00 ₺
98 %
BAP Ödenekleri

Yıllar 2006 2007 2008
Ödenek Tutarı 22.544.789,00 ₺ 65.879.568,00 ₺ 225.468,00 ₺
Devam Eden TUBİTAK Projeleri
Akademik Birim Proje Sayısı Bütçe
Mühendislik Fakültesi 2 22.658,00 ₺
Teknoloji Fakültesi 1 4.578,00 ₺
Yıllara Göre TUBİTAK ve BAP Projeleri

Yıllar 2006 2007 2008 2009
Proje Sayısı
Bütçe
22
245.456,00 ₺
5
45.789,00 ₺
22
56.478.942,00 ₺
65
328.955.452,00 ₺